شروع دوره : از اول اسفند ماه ۱۳۹۹

نحوه ثبت نام:

از طریق لینک زیر وارد گروه شوید
https://chat.whatsapp.com/K2Ghvr1wwXz3IwL6dNdUwU

https://chat.whatsapp.com/Iu8IBVHDhfb8C2E462k8vG

https://chat.whatsapp.com/JTa5morK64oAyeT2reXa1a

موسسه آموزش عالی حوزوی امام خمینی(ره)
معاونت اجتماعی سپاه فجر استان فارس