۱. چگونگی درمان
۱-۱. اتّصال به شعور کیهانی

پس از معرفی روش‌های درمانی حلقه، اکنون وقت آن رسیده است که چگونگی فرآیند درمان در این تشکیلات بیان شود. برای دستیابی به درمان و نیز عرفانِ دلخواه سازمان حلقه، تنها راهِ شایان، اتّصال به شبکه‌ی شعور کیهانی است. شبکه‌ی شعور کیهانی که جایگزین جبرئیل علیه‌السلام شده است در حقیقت تفسیری سراسر مادی از ملکِ وحی، تحت عنوان آگاهی یا شعورِ ساری و جاری در کیهان است.

در این مکتب اتّصال رکن اساسی و شرط اصلی می‌باشد و جز اتّصال راه دیگری برای درمان و عرفان وجود نداشته و همه‌ی طریقتِ عملی این سازمان منحصر در اتّصال به شعور کیهانی است. به گفته‌ی طاهری:

عرفان کیهانی (حلقه)، نگرشی است عرفانی که با چارچوب عرفان این مرز و بوم مطابقت دارد. اساس ایـن عـرفان بر اتـصال بـه حلقه‌هـای متعدد «شبکه‌ی شعور کیهانی» استوار است و همه‌ی مسیر سیر و سلوک آن، از طریق اتصال به این حلقه‌ها صورت می‌گیرد. فیض الهی به صورت‌های مختلف در حلقه‌های گوناگون جاری بوده که در واقع همان حلقه‌های رحمت عام الهی است که می‌تواند مورد بهره‌برداری عملی قرار گیرد.[۱]

اتصال به شعور کیهانی در این عرفان واره به‌قدری اهمیت دارد که درمان بیماران در رهن آن است. طاهری دراین‌باره ادعا می‌کند:

در فرادرمانی، فرادرمانگر و بیمار فقط با اتصال به شبکه‌ی شعور کیهانی و تسلیم شدن در مقابل آن، از رحمت عام الهی برخوردار شده و قادر به انجام درمان می‌شوند.[۲]

۱-۲. تعریف اتّصال

نوبت آن رسیده است تا ماهیت اتّصال در تشکیلات حلقه را مورد بررسی قرار دهیم. منظور از اتّصال، برقراری نوعی ارتباط با خداوند است که به گونه‌هایی انجام می‌شود. طاهری در تعریف اتصال گفته است:

منظور از اتصال در فرادرمانی، برقراری نوعی ارتباط است که هیچ تعریف دقیقی ندارد، زیرا در دنیای بی‌ابزاری انجام می‌گیرد و ما فقط می‌توانیم آثار آن را مورد بررسی قرار دهیم و نه خود اتصال را.[۳]

۱-۳. انواع اتّصال

در سازمان حلقه، به اعتبار حضور افراد، دو دسته اتّصال فردی و جمعی وجود دارد. اتّصال در عرفان واره‌ی حلقه نیازمند تلاش، کوشش و خودسازی نبوده و تفویضی و در گرو پرداخت شهریه، حضور در دوره‌ها، امضاء سوگندنامه، تسلیم و الزامات دیگر است.[۴]

جهت بهره‌برداری از عرفان عملی عرفان حلقه، نیاز به ایجاد اتّصال به حلقه‌های متعدد شبکه شعور کیهانی است. این اتّصالات، اصل جدایی‌ناپذیر این شاخه‌ی عرفانی است. جهت تحقق بخشیدن به هر مبحث در عرفان عملی کیهانی، نیاز به «حلقه» ی مشخص و «حفاظ» های خاص آن حلقه است. اتّصال به دو دسته کاربران و مربیان ارائه می‌شود که تفویضی بوده و در قبال مکتوب نمودن سوگندنامه‌های مربوطه، به آنان تفویض می‌شود. تفویض‌ها، توسط مرکزیت که کنترل و هدایت‌کننده‌ی جریان عرفان حلقه است، انجام می‌گیرد.[۵]

۱-۳-۱. اتّصال فردی

اتّصال فردی در سازمان حلقه گونه‌ای از برقراری ارتباط مستقیم با هوشمندی (روح‌القدس) می‌باشد که تنها به رهبر سازمان حلقه اختصاص دارد.

اصل: دو نوع کلی اتصال به شبکه‌ی شعور کیهانی وجود دارد: الف: راه‌ فردی (اُدعُونی استجب لکم-غافر: ۶۰). راه فردی راهی است که هیچ‌گونه تعریفی نداشته و در آن شخص، به واسطه‌ی اشتیاق بیش‌ازحد خود، بدون کمک معلم و راهنمایی به شبکه شعور کیهانی اتصال پیدا کرده است. برای برقراری این اتصال وجود اشتیاق زاید الوصفی نیاز است.[۶]

طاهری بارها، اتصالِ فردیِ خود در سال ۵۷ را منشأ همه‌ی اتصال‌های جمعی دانسته است. اتصالی که با دستیابی به آن روزی‌ معنوی و آسمانی در دسترس مردم قرار گرفته و هرکسی جز او به این اتصال‌ها افزوده یا از آنان بکاهد، بدعت‌گذار و متقلّب است.[۷] وی گفته است:

منشأ اولیه‌ی همه‌ی اتّصال‌های جمعی، اتّصال فردی است، زیرا اگر اتّصال فردی نبود، کسی صاحب روزی موردنظر نمی‌شد تا بتواند از روزی خود انفاق کند و از این طریق، اتّصال جمعی برقرار شود.[۸]

۱-۳-۲. اتّصال جمعی

گونه‌ی دیگری از اتّصال که در عرفان واره‌ی حلقه کاربرد عمومی دارد، اتّصال جمعی است که با حضور دست‌کم چهار عضو برقرار می‌شود. در این اتّصال، بیمار و یا فردی که به دنبال برپایی ارتباط با هوشمندی (روح‌القدس) و خداوند است به کمک یک مربیِ تشکیلات حلقه نیازمند است.

اصل: دو نوع کلی اتّصال به شبکه‌ی شعور کیهانی وجود دارد: الف: راه‌ فردی…

ب: راه جمعی (و اعتَصموا بحَبل الله جمیعاً و لا تَفرّقوا. آل‌عمران: ۱۰۴). راه جمعی راهی است که در آن فرد در حلقه‌ی وحدت قرار می‌گیرد. این حلقه … سه عضو دارد: شعور کیهانی، فرد متصل‌کننده و فرد متصل‌شونده. با تشکیل حلقه، بلافاصله فیض الهی در آن به جریان افتاده، انجام کارهای مورد نظر در چارچوب این عرفان با تشکیل حلقه‌های مختلف تحقّق می‌پذیرد. برای وارد شدن به این حلقه‌ها، وجود سه عضو شبکه‌ی شعور کیهانی، فرد متصل‌کننده و فرد متصل شونده کافی است. در این صورت، عضو چهارم، الله خواهد بود.[۹]

طاهری در یک ادعای بدون دلیل گفته است حلقه‌ی وحدت و «اتّصال جمعی، اعتباری است که خداوند برای وحدت بین انسان‌ها قائل شده است تا به‌وسیله‌ی آن، روزی آسمانی قابل انفاق شود».[۱۰]

به‌هرحال راهی که سازمان حلقه برای برقراری ارتباط ساده و همگانی مردم با خداوند و ایمان به او در نظر گرفته است، اتّصال جمعی است.

۱-۴. الزامات اتّصال

رئیس سازمان حلقه برای برقراری اتّصال با شعور کیهانی در حلقه‌ی وحدت جمعی شروط و الزاماتی را به‌طور پراکنده در آثار خود مطرح کرده است که با جمع‌آوری و دسته‌بندی آن‌ها به‌طور مختصر به بررسی آنان می‌پردازیم.[۱۱]

در این تشکیلات پس‌ازاینکه فرد وارد سازمان شده و مراحل اولیه‌ای مثل ثبت‌نام، امضاء سوگندنامه و پرداخت شهریه را طی می‌کند، آنگاه لازم است برای در اَمان ماندن از آسیبِ موجودات غیر اُرگانیک و تشعشات شعوری، لایه‌ی محافظ دریافت نماید.

پس از دریافت لایه‌ی محافظ، بدون اینکه دوره‌های پزشکی متداول یا حتّی آموزش‌ طب‌های مکملِ رایج را سپری نماید از طرف مرکزیت این تشکیلات قدرت درمانگری! به وی تفویض و واگذار می‌شود.

نکته‌ی مهم: پس از مکتوب نمودن سوگندنامه، فرادرمانگر زمان دریافت لایه‌ی محافظ را تعیین و به مربی خود اعلام می‌کند و مربی نیز آن را به شبکه‌ی شعور کیهانی اعلام می‌کند. برای دریافت لایه‌ی محافظ، وضعیتِ فرد از نقطه نظر جهت جغرافیایی و موقعیت بدنی از قبیل نشسته، ایستاده، خوابیده و … و در حال حرکت و یا سکون و … تأثیری در نتیجه‌ی دریافت لایه‌ی محافظ ندارد و حتی درصورتی‌که فراموش کند ارتباط برقرار کند، لایه‌ی محافظ اجرا خواهد شد.[۱۲]

طاهری تأکید کرده است که «افراد تا قبل از دریافت لایه‌ی محافظ نباید اقدام به فرادرمانگری کنند».[۱۳]

آنگاه در مرحله بعد لازم است شرط دیگری به نام «خروج از کثرت و درآمدن به وحدت» را بپذیرد. به این معنا که با همه‌ی انسان‌ها یک «تن واحده» شده است و باید با همگان، حتّی دشمنان در صلح باشد.[۱۴] پس‌ازآن می‌تواند در حلقه اتّصال جمعی حاضر شود اما لازم است در حین اتّصال، شرطی به نام تسلیم را مراعات نماید چراکه تسلیم یک شرط اساسی[۱۵] برای اتّصال است. تسلیم در سازمان حلقه با تسلیم اسلامی و عرفانی متفاوت بوده و به معنای کنار گذاشتن هرگونه قضاوت و پیش‌داوری در حین اتّصال و شاهد و ناظر بودن است.[۱۶]

همچنین فرد پس از اتّصال لازم است انفاق نماید و این آخرین شرط است. انفاق معنایی جز تبلیغ برای تشکیلات حلقه نداشته و اگر این کار از سوی عضو حلقه صورت نگیرد و آموزه‌های خود را کتمان نماید، او را تهدید به قطع لایه محافظ کرده تا مورد هجوم موجودات غیر اُرگانیک قرار بگیرد.

دلایل قطع ارتباط با شبکه شعور کیهانی و لایه محافظ: دانشجویان عزیز، ضمن آرزوی موفقیت روزافزون برای شما، بدین وسیله دلایل قطع ارتباط با شبکه شعور کیهانی و لایه محافظ را به اطلاع رسانده تا با دقت نظر کلیه مفاد آن مورد توجه قرار گرفته و از بروز مشکلات احتمالی برای خود و دیگران جلوگیری به عمل آید. لازم به یادآوری است، در مواردی نیز که بنا به صلاحدید شبکه، لایه محافظ و ارتباط قطع نشود، امکان قطع دریافت‌های ماورایی دیگر وجود خواهد داشت. دلایل فوق عبارت است از: …کتمانِ یافته‌های خود در این رابطه که باعث پوشیده ماندن عظمت و جلال شبکه شعور کیهانی برای دیگران و ناآگاه ماندن آن‌ها خواهد شد.[۱۷]

همچنین در سازمان شبه عرفانی حلقه چنین باوری به اعضاء القاء می‌شود که کتمان، ناسپاسی، شک، تردید و هر گونه فعالیت دیگری که در راستای منافع تشکیلات نباشد، منجر به بازگشت بیماری افراد می‌گردد.[۱۸]

به همین خاطر است که جدا شدن از سازمان برای بسیاری از افراد مشکل می‌شود.

 

 

برگرفته از: کتاب عرفان واره حلقه، دوره مقدماتی، صص ۵۵- ۶۲ | تحریر درس های انتقادی حجت‌‌الاسلام امین شمشیری | به کوشش حسام کلهری

 

منابع:
  1. طاهری، محمدعلی؛ انسان از منظری دیگر؛ چ ۷، تهران، بیژن، ۱۳۸۷ش.
  2. طاهری، محمدعلی؛ انسان و معرفت؛چ ۱، ارمنستان، گریگور تاتواتسی،۲۰۱۱ م.
  3. طاهری، محمدعلی؛ سوگندنامه(ترم۱)؛ بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
  4. طاهری، محمدعلی؛ عرفان کیهانی(حلقه)؛ چ ۷، قم، اندیشه ماندگار؛۱۳۸۸ش.
پی‌نوشت:

[۱]. محمدعلی طاهری؛ انسان از منظری دیگر؛ ص ۱۹.

[۲]. محمدعلی طاهری؛ انسان از منظری دیگر؛ ص ۷۸.

[۳]. محمدعلی طاهری؛ انسان از منظری دیگر؛ ص ۸۷.

[۴]. در ادامه در مورد الزاماتِ اتصال سخن گفته می‌شود.

[۵]. محمدعلی طاهری؛ انسان از منظری دیگر؛ ص ۸۸.

[۶]. محمدعلی طاهری؛ انسان از منظری دیگر؛ ص ۸۸.

[۷]. اصل: نظر به این‌که شعور الهی نیاز به هیچ مکملی ندارد، لذا چیزی تحت هر نام و عنوان، قابل اضافه کردن به آن نبوده و این موضوع به راحتی قابل اثبات می‌باشد؛ چراکه با حذف عامل اضافه شده، مشاهده می‌شود که حلقه‌ی وحدت همچنان عمل می‌نماید و این خود رسواکننده‌ی بدعت‌گذاران و متقلبان خواهد بود، که در دل این رابطه برای تشخیص حق از باطل وجود دارد. در این رابطه، هیچ‌گونه بدعتی پذیرفته نیست و فقط نشان‌دهنده‌ی میل فرد به خودنمایی و مطرح نمودن خود می‌باشد. (محمدعلی طاهری؛ عرفان کیهانی (حلقه)؛ ص ۱۰۳).

[۸]. محمدعلی طاهری؛ انسان و معرفت؛ ص ۷۶.

[۹]. محمدعلی طاهری؛ عرفان کیهانی (حلقه)؛ صص ۸۲ و ۸۳.

[۱۰]. محمدعلی طاهری؛ انسان و معرفت؛ ص ۷۵.

[۱۱]. در سطوح بعدی این کتاب الزامات اتّصال به‌طور مفصل بررسی و نقد شده است.

[۱۲]. محمدعلی طاهری؛ انسان از منظری دیگر؛ ص ۹۷.

[۱۳]. محمدعلی طاهری؛ انسان از منظری دیگر؛ ص ۱۲۸.

[۱۴]. طاهری با انتساب یک جمله‌ی نادرست به حضرت عیسی علیه‌السلام و با زیر سؤال بردن تبرّی از دشمنان، در پی اثبات عقیده‌ی خود است: عیسی مسیح علیه‌السلام توصیه نمودند که حتّی دشمنان خود را نیز دوست بداریم، زیرا لطمه‌ای که انسان در فاز منفی می‌بیند، بسیار بیشتر از آن است که تصور می‌کند. (محمدعلی طاهری؛ انسان از منظری دیگر؛ ص ۱۷۱).

[۱۵]. شرط اساسی برای نتیجه گرفتن از فرادرمانی، حضور بی‌طرفانه فرد در این حلقه است که به صورت یک شاهد و نظاره‌گر در این حلقه شرکت داشته باشد. (محمدعلی طاهری؛ انسان از منظری دیگر؛ ص ۷۵).

[۱۶]. فرد در حالت اتّصال، فقط شاهد و ناظر بوده تا مشاهده کند که هوشمندی بر روی وجود او چه‌کاری را انجام می‌دهد و در این صورت هیچ‌گونه مداخله‌ای در انجام کار اِسکن نمی‌کند. (محمدعلی طاهری؛ انسان از منظری دیگر؛ ص ۷۹).

[۱۷]. محمدعلی طاهری؛ سوگندنامه ترم ۱.

[۱۸]. محمدعلی طاهری؛ انسان از منظری دیگر؛ ص ۱۴۳.