سلسله جلسات نقد عرفان واره حلقه | جلسه اول

سلسله جلسات نقد عرفان واره حلقه | جلسه اول | در جمع معلمان و مربیان پرورشی استان آذربایجان شرقی | به همّت اداره کل تبلیغات اسلامی و اداره کل آموزش و پرورش استان