سلسله جلسات نقد عرفان واره حلقه | جلسه سوم

سلسله جلسات نقد عرفان واره حلقه | جلسه سوم | در جمع معلمان و مربیان پرورشی استان آذربایجان شرقی | به همّت اداره کل تبلیغات اسلامی و اداره کل آموزش و پرورش استان