سلسله جلسات نقد عرفان واره حلقه | جلسه پنجم

سلسله جلسات نقد عرفان واره حلقه | جلسه پنجم | در جمع معلمان و مربیان پرورشی استان آذربایجان شرقی | به همّت اداره کل تبلیغات اسلامی و اداره کل آموزش و پرورش استان