عرفان واره‌ی حلقه دوره‌ی تکمیلی

عرفان واره‌ی حلقه به قصد درانداختن طرحی نو و با نگاهی تجربی به دین که پیشینه‌ی آن در ایران به اندیشه‌های مهندس مهدی بازرگان باز می‌گردد، تشکیلاتی شبه معنوی را راه‌اندازی کرده است تا با ارائه‌ی تفسیری شبه‌علمی از عرفان، جوانان را از خرافات نجات داده و موجبات آشتی آنان با خداوند را فراهم آورد. راه‌حل این سازمان در ساحت نظری، سمبلیک انگاری و تقلیل امور روحانی و باورهای وحیانی به قوانین تجربی موجود در هستی است. در ساحت عملی نیز بدون نیاز به عقل، عقاید و دستورات دینی و حتّی اخلاق، روشی تجربی و حسّی برای ارتباط با خداوند، تحت عنوان اتّصال به شعور کیهانی را پیشنهاد می‌دهد.

۶۵,۰۰۰ تومان

دسته: