به گزارش وبسایت رواق معرفت به نقل از پایگاه خبری شهرضا زیبا این کارگاه پنجشنبه ۱۶ بهمن ۹۹ در مدرسه علمیه شهرضا برگزار شد.